dsc_9588

הזמנה לפעילות במסגרת “חלון להר ציון”

הר ציון התקדש במסורות שלוש הדתות. זהו עולם בזעיר אנפין של המורכבות הירושלמית ונמצאים בו אתרים מקודשים כמו קבר דוד המלך וחדר הסעודה האחרונה וכן בתי קברות של בני הדתות והעדות השונות. כפי שהמסורות שוכנות זו לצד זו, נוצרות, מתערבבות, נפגשות, מסתכסכותומתרחקות כך יושבי ההר, בני דתות ותרבויות שונות, חיו בעבר וחיים גם היום, זה לצד זה.

המציאות בהר ציון כוללת הזדמנויות לדיאלוג בינדתי ובינתרבותי מצד אחד, ומצד שני נמצא בה מתיחות דתית ולעתים גם אלימות. מאמץ מימסדי להסדרת בעלויות וחוקים, התעוררות דתית יהודית סביב מתחם קבר דוד, ניסיון למסד את הפעילות הנוצרית בהר ציון, כשברקע התגברות המתחים הבינדתיים בחברה הישראלית בכלל, הביאו לעליית מפלס המתחים והאלימות בהר.

לנוכח מציאות זו אנחנו מעוניינים לפתוח צוהר למתרחש בהר ציון על מנת לממש את ההזדמנות הייחודית הטמונה בו להיכרות ולשיח בינדתי, ולתרום בכך להפגת המתחים בהר ולעיצובו כמרחב בטוח, פתוח ומזמין לכל המבקרים בו – מרחב המעודד שיח של סבלנות וכבוד הדדי.

מי אנחנו?

אנחנו קבוצה של מתנדבים המעוניינים ליצור אוירה סובלנית יותר בהר ציון.

מה אנחנו עושים?

אנחנו מסיירים בהר במשמרות בנות כשלוש שעות, המתקיימות מידי יום, במהלכן אנו מכירים את הנעשה במתחם, מדברים עם הדיירים, העובדים והמתיירים בהר, מצלמים ומדווחים על הנעשה. הדיווחים של המתנדבים מועלים לאתר אינטרנט שיספר את סיפורו של הר ציון בעבר ובהווה. 

אנו לא מייצגים צד כזה או אחר, אלא באים להכיר את המתרחש ולהגביר את העניין הציבורי בהר ציון.

מה אני יכול/ה לעשות?

להצטרף אלינו! להתנדב כשלוש שעות מידי שבועיים בהר ציון, (או יותר, אם תרצו) להכיר, לחוות ולספר על המתרחש שם.

למתנדבים מובטחת היכרות אינטימית עם הר ציון, חוויה מעניינת ומעשירה ותחושת שליחות. המתנדבים מלווים על ידי המרכז הבין תרבותי בהר ציון שמהווה גם “בסיס האם” של המתנדבים. את/ה מוזמנ/ת לבוא ולהכיר אותנו.

ואם אין לי זמן להתנדב?

אנחנו מזמינים אותך לקחת חלק במעגלי העשייה ההולכים ומתרחבים שלנו (הקמת והפעלת אתר אינטרנט, מחקר וכתיבת מאמרים על הר ציון, השתתפות בימי עיון ועוד). בתור “ידיד/ת הר ציון” תקבל/י דיווח על הנעשה והזמנות להשתתף בסיורים ופעיליות שלנו.

איך מצטרפים?

נרשמים בטופס בהמשך דף זה, ומעבירים את המידע על “חלון להר ציון” הלאה לכל מי שזה עשוי לעניין אותו.

הצטרף אלינו לפרויקט “חלון להר ציון” והיה חלק מהשינוי שאנו מבקשים לעירנו ירושלים, ש”כל נתיבותיה שלום”!

בברכה,

צוות חלון להר ציון

שם: (חובה)

אימייל: (חובה)

טלפון: (חובה)

הערות

חלון להר ציון הינו יוזמה משותפת למשרד הירושלמי של ארגון Search for Common Ground, העמותה הבינלאומית הגדולה בעולם לישוב סכסוכים, ושל המרכז הבין-תרבותי לירושלים היושב בהר ציון.

ליצירת קשר:

מירב: 052-7700345

meyravh@jicc.org.il